مديريت:منابع انساني

نام و نام خانوادگي:دكتر حسام الدين نوروزي

شماره تماس:2122209-0711

ايميل:takrim@sums.ac.ir

education2.jpg]

bd21315_.gif]

مديريت:بودجه و برنامه ريزي

نام و نام خانوادگي:آقاي حجت اله رفعت جو

شماره تماس:2122176-0711

ايميل:

bd21315_.gif]

مديريت:امور مالي

نام و نام خانوادگي:آقاي هادي اسعدي

شماره تماس:2122121-0711

ايميل:maliweb@sums.ac.ir

bd21315_.gif]

مديريت:خدمات پشتيباني

نام و نام خانوادگي:آقاي جعفر عطايي

شماره تماس:2122516-0711

ايميل:jafarj@sums.ac.ir

bd21315_.gif]

مديريت:فني

نام و نام خانوادگي:محمد حسين نشاط آور

شماره تماس:2122383-0711

ايميل:neshatavar@sums.ac.ir

bd21315_.gif]

مديريت:فن آوري اطلاعات و ارتباطات

نام و نام خانوادگي:خانم حيدرزاده

شماره تماس:2122859-0711

ايميل:heidarzade@sums.ac.ir

bd21315_.gif]

مديريت:حقوقي

نام و نام خانوادگي:خانم شيرازي

شماره تماس:2122329-0711

ايميل:lawdept@sums.ac.ir

bd21315_.gif]

مديريت:ساختمان مركزي

نام و نام خانوادگي:مهدي خرم شكوه

شماره تماس:2122181-0711

ايميل:khorramme@sums.ac.ir

bd21315_.gif]

مديريت:شوراي رفاهي

نام و نام خانوادگي:خانم دهقان

شماره تماس:2122318-0711

ايميل:refahi@sums.ac.ir

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-9-4 12:16        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ