پرسنل دفتر نمايندگي دانشگاه علوم پزشكي شيراز در تهران

رديف

نام و نام خانوادگي

 عکس پرسنل

سمت

1

افسانه نظری

  nazari4.jpg]

مسئوول دفتر ، دفتر مرکزی دانشگاه

2

اکرم گرگاب سپهوند

sepahvand.jpg]

مسئوول حسابداری دفتر مرکزی دانشگاه

3

 

رحمان سعیدی شریف

 

saidi2.jpg] 

 

نماینده دانشگاه در هیئت امنا صرفه جوئی ارزی ، رابط IT ، صدور حواله انبار و رسید انبار - سرپرست انبار

4

بهرام مقبلی نجات

moghbeli.jpg]

کارپرداز امور دارو و لوازم پزشکی

5

مهدی اسلامی فمی

eslami.jpg] 

کارپرداز تجهیزات پزشکی وترخیصات

6

محمد حسین دین محمدی

dinmohammadi.jpg]

پیگیری مکاتبات اداری واحدهای مختلف دانشگاه از وزارت بهداشت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارت اقتصاد و دارایی و ...

7

ابراهیم چاقری

chaghari.jpg]

کارپرداز خرید تجهیزات پزشکی ، کارپرداز تعمیرات تجهیزات پزشکی ، مسئول تعمیرات و نگهداری ساختمان دفتر مرکزی

  8

ایمان نادری

  mail.jpg]

پیگیری مکاتبات اداری واحدهای مختلف دانشگاه از وزارت بهداشت ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی ، وزارت اقتصاد و دارایی و ...

9

محمد اجلالی

ejlali.jpg]

راننده

10 حسین فکوری fakoori.jpg] خدمات

11

رقیه ابوالحسنی  

 خدمات

 

 

 

  

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-23 13:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ