شيوه نامه اجرائي  کمیته های شورای فرهنگی رفاهی کارکنان
در سال 1391
 
   *کلیه مفاد این شیوه نامه شامل تمامی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اعم از رسمی، پیمانی، قراردادی و بازنشسته می باشد.
   
* بستگان کارمند شامل همسر و فرزندانی که تحت تکفل ایشان می باشند را شامل می گردد .
*در مواردی که فرزندان استفاده کننده تسهیلات می باشند کپی صفحه اول شناسنامه کارمند و فرزند الزامی می باشد .
*در مواردی که همسر کارمند استفاده کننده تسهیلات می باشد کپی صفحه اول و دوم شناسنامه همسر نیز الزامی می باشد .
*شهرستان ها (شبکه ، بیمارستان ، مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، خانه بهداشت و ... )غیر از مواردی که به صورت متمرکز از طریق شورا اعلام می گردد  ( سفرهای متمرکز مشهد مقدس ، مسابقات دهه فجر و ... ) از بودجه یک درصد سهم شبکه ها طبق شیوه نامه امسال هزینه نمایند .aj2b98.jpg]
 
 
 
 
 
imam-reza-jazzaab_com12826.jpg]

  شيوه نامه اجرايي كميته سياحتي زيارتي

 

  89462500.jpg]

 شيوه نامه اجرايي كميته حمايتي

152.jpg]

شيوه نامه اجرايي كميته ورزش

 11111.jpg]
 
شیوه نامه اجرایی کمیته درمان

 

 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-10 14:50        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ