نام و نام خانوادگي   : دكتر منصور آقاهادي     

پست مربوطه :   رئيس شوراي سياستگذاري امور رفاهي كاركنان دانشگاه       

مدرك تحصيلي :       دكتراي حرفه اي پزشكي - پزشك عمومي                                                                                                     

  وظايف محوله :

1 - رياست شوراي سياستگذاري امور رفاهي كاركنان

2- تدوين شيوه نامه امور رفاهي كاركنان با هماهنگي اعضاي شورا

        

989.jpg] 

                                         

3- برنامه ريزي مالي ساليانه جهت 5/2 درصد رفاهي دانشگاه با هماهنگي اعضاي شوراي رفاهي و نظارت بر نجوه هزينه كرد آن

4- برنامه ريزي جهت توسعه كمي و كيفي خدمات رفاهي كاركنان دانشگاه

5- تدوين برنامه استراتژيك و برنامه عملياني جهت شوراي رفاهي

6- پيگيري مصوبات شوراي رفاهي كاركنان

7- نظارت بر عملكرد واحدهاي رفاهي دانشگاه از جمله باغات ، مهمانسرا، زائر سرا، باشگاه غذاخوري ، مراكز ورزشي و .....

8- نظارت برنحوه اجراي برنامه هاي رفاهي كاركنان بر اساس شيوه نامه شوراي رفاهي

9- ايجاد هماهنگي لازم ميان كميته هاي 7 گانه شوراي رفاهي

10- پاسخگويي به نيازها و سوالات پرسنل دانشگاه در ارتباط با مسائل رفاهي

11- ايجاد ارتباط مناسب با بخش خصوصي جهت دريافت خدمات رفاهي

12- نيازسنجي مناسب از مسايل رفاهي مورد نياز پرسنل دانشگاه بر حسب شغل ، وظيفه سازماني ، محل خدمات و ....

13- سنجش رضايت مندي پرسنل از خدمات رفاهي دانشگاه  و ارائه شاخص هاي مناسب جهت ارزيابي فعاليت ها.

14- ارائه گزارش مصوبات شورا به هيات رئيسه محترم دانشگاه

15- ارائه گزارش اقدامات و فعاليتهاي شورا به هيات رئيسه محترم دانشگاه هر 6 ماه يكبار

  637_httphamid24296.persian.gif]

مسئوليت هاي قبلي :

- دبير هيئت محبين اهل بيت ( س) دانشجويان دانشگاههاي شيرازو علوم پزشكي شيراز ( از سال 75 به مدت 4 سال )

- مسئول درمانگاه آباده طشك ( از سال 82 به مدت 5/1 سال )

- مدير فرهنگي دانشگاه (از سال 83 به مدت 7 سال )

- مدير درمانگاههاي تخصصي و فوق تخصصي امام رضا ( ع) ( از سال 89 )

- رئيس شوراي رفاهي كاركنان دانشگاه ( از سال 89 )

637_httphamid24296.persian.gif]

* آدرس:

خيابان كريم خان زند - درمانگاه امام رضا ( ع ) - طبقه سوم - واحد 2  - شوراي فرهنگی رفاهي كاركنان

تلفن  :  2127305
آدرس  پست الكترونيكي
:

hadim@sums.ac.ir

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-3-6 15:22        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ