مجتمع آموزشي دانشگاه با اخذ مجوز رسمي از وزارت آموزش و پرورش به صورت رسمي شروع به كار نمود و اكنون در مقاطع ابتدايي ، راهنمايي ، پيش دانشگاهي تعداد 2154 دانش آموز پذيرفته و تربيت مي نمايد و به صورت هيئت امناء اداره مي شود . تعداد كاركنان مجتمع آموزشي غير انتفاعي دانشگاه 280 نفر مي باشد .

نحوه اداره مجتمع :

 هر واحد آموزشي مدير مستقل دارد . مديران واحدهاي آموزشي زير نظر مديريت مجتمع كار مي كنند و مديريت مجتمع زير نظر هيات امناء مجتمع كه معمولا هر 15 روز يكبار جلسه هيات امناء تشكيل مي گردد. هيات امناء مجتمع منتخب و منصوب رياست محترم دانشگاه هستند.

پرسنل محترم مي توانند جهت اطلاع بيشتر به سایت  http://es.sums.ac.ir/ مراجعه نمایند


 

compfund.jpg]

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-10 14:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ