ردیف
نام و نام خانوادگی
سمت
عکس1آقای محمد رضا شجاعی فردنماینده مدیریت ساختمان مرکزی و دبیر جلسه
shojaei.JPG] 2خانم معصومه پرموننماینده معاونت فرهنگی و دانشجویی
 parmon.jpg]3خانم معصومه سعیدیاننماینده معاونت آموزشی
 saeidian.jpg]4خانم ملیحه قانعنماینده معاونت غذا و دارو
 ghane.jpg]5خانم مریم کامکاریکارشناس کمیته تکریم ارباب رجوع 6 خانم رضیه شناورنماینده معاونت بهداشتی
shenavar.jpg] 
7
آقای سید جواد پاکبازی
نماینده معاونت درمان
 pakbazi.jpg]
8
خانم زهرا پندخواهی
نماینده معاونت پژوهشی
pandkhah.jpg] 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-12-18 11:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ