تاریخچه

بمنظورتسریع در امور جاری و پشتیبانی ساختمان مرکزی و با در نظر گرفتن تعداد قابل توجه پرسنل مستقردر این ساختمان (حدود یکهزارو صد نفر) و همچنین کثرت مراجعین(حدود دوهزار نفر) و هماهنگی فعالیتهای پشتیبانی ، مدیریت ساختمان مرکزی در مردادماه سال 1383 ایجاد گردید.

اقداماتی که تاکنون صورت گرفته است :

1- تشکیل دبیرخانه مرکزی به منظور زمینه سازی و ایجاد سیستم اتوماسیون اداری (paper less)

2- تشکیل واحد ماشین نویسی نیمه متمرکز در مجموعه معاونت پشتیبانی بمنظورکاهش زمان فرایند و هزینه های مرتبط وارائه  سریعترخدمت.

3- ایجاد واحد حضور و غیاب متمرکزو نصب سیستم هوشمند.(از شهریورماه 1385 این واحد به عنوان زیر مجموعه مدیریت حراست دانشگاه به فعالیت خود ادامه می دهد.)

4- ایجاد واحد تاسیسات ساختمان بمنظورتسریع در پیگیری امور تاسیساتی - عمرانی (از قبیل سیستمهای حرارتی و برودتی، آسانسورها ، برق و روشنائی و تعمیرات ساختمان ) با نظارت بر عملکرد شرکت طرف قرارداد، ضمن همکاری متقابل با مدیریت فنی دانشگاه .

5- ایجاد واحد نقلیه مرکزی بمنظورتمرکز در استفاده از وسایل نقلیه موجود،همچنین بستن قرارداد فردی (رانندگان دراختیار) در جهت کاهش هزینه ها .

6- برنامه ریزی ، نظارت و کنترل عملکرد پیمانکارسرویسهای ایاب و ذهاب کارکنان .

7- ایجاد واحد خدمات بمنظورتسریع در پیگیری امور خدماتی (از قبیل تنظیفات واحدها، حمل و نقل و جابجائی اشیاء و کالا، فضای سبزو ...)با نظارت بر عملکرد شرکتهای طرف قرارداد.

8- بمنظورسرعت بخشیدن به امور تعمیرات نرم افزاری و سخت افزاری در مجموعه ساختمان مرکزی ، با همکاری مدیریت فن آوری اطلاعات دانشگاه، ضمن برگزاری مناقصه ، پیمانکارمربوطه انتخاب و جهت ارائه خدمت در ساختمان مستقر گردیده است.

9- ایجاد واحد تدارکات به منظور تسریع درتهیه اقلام مورد نیازکلیه واحدهای مستقر در ساحختمان مرکزی.

10- ایجاد انبار در ساختمان مرکزی بمنظور دسترسی سریع واحدهای مستقر در ساختمان به اقلام مورد نیاز.

11- ایجاد واحد فرهنگی در راستای ترویج فرهنگ غنی اسلام و با هدف تلفیق رسالت سازمان (بهداشت و درمان) با مبانی فرهنگی و برنامه ریزی جهت  مناسبتهای ملی و مذهبی .

12- طراحی و اختصاص فضای منسب به عنوان سلف سرویس در طبقه زیر زمین بمنظور توزیع ناهار بین پرسنل .

13 -تاسیس کتابخانه و فروشگاه مرکزی عرضه محصولات فرهنگی موعود (عج) بمنظور ترویج فرهنگ کتابخوانی در میان کارکنان .

14 - توسعه فروشگاه عرضه مواد مصرفی و غذایی در ساختمان مرکزی بمنظور رفاه همکاران در تامین ملزومات مورد نیاز

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-3 10:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ