تاریخچه امور مالی طرحهای عمرانی :

همواره نیاز به ساخت و ساز تعمیرو تجهیز و نگهداری در دستگاههای دولتی یکی از مواردی بوده است که نیازی مبرم به فکر و تفحص ازچگونگی انجام این کار را به خود اختصاص داده است از این رو از آغار به کار وزارت بهداشت ودرمان طرحهای عمرانی تحت نام اداره طرح عمرانی فعالیت خود را شروع نمود وبعدها که همگی تحت نام دانشگاه علوم پزشکی تغییر نام یافت به عنوان ذیحسابی طرحهای عمرانی دانشگاه علوم پزشکی با ذیحساب جداگانه به فعالیت خود ادامه داد و در سال 1384 با تغییر رویه مدیریت دانشگاه به هیات امنا و حذف ذیحساب از امور مالی. این ذیحسابی با ذیحسابی جاری ادغام و تحت نام امور مالی طرحهای عمرانی شروع به کار نمود.امور مالی طرحهای عمرانی وظیفه ساخت و ساز و تعمیر و تجهیز بیمارستانها و خانه های بهداشت سر تاسر استان رابر عهده داشته و نظارت بر انجام هرچه بهتر این پروژه ها را از وظائف مهم خود می داند.
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-11 16:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ