اداره دريافت وپرداخت
 
 
 
 
نام: منصوره
نام خانوادگي: ارغوان
سمت: سرپرست اداره دريافت وپرداخت
 
 
 
 
تنظيم و صدور اسنادکليه پرداختهاي پرسنلي حقوق ومزايا اضافه کار نظام نوين وساير پرداختهاي متفرقه
تنظيم وصدور اسناد پرداخت به بازنشستگان ووظيفه بگيران
صدور گواهي دريافت تسهيلات بانکي

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-24 10:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ