دبيرخانه امور مالي
 
نام: ناهيد 
نام خانوادگي: نادري حقيقي
سمت: مسئول دبيرخانه امور مالي
 
 
ثبت نامه هاي وارده- ارجاع
ثبت نامه هاي صادره- ارسال
ثبت نامه هاي وارده محرمانه- ارجاع
تايپ نامه هاي صادره وداخلي و محرمانه
تائيد گواهي حقوق بوسيله تلفن
زيراکس واحد امور مالي - ارسال ومراسلات داخلي وخارج از اداره
رابط اتوماسيون اداري
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-18 12:01        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ