امروزه ساختار حسابداری ایجاب میکند تا در  سطح مورد انتظار,حسابداران توقعات جامعه را درگزارشگری مالی تامین نمایند
تاکید واستانداردهای جدید هیئت استانداردحسابداری مالی FASB وGASB تمامی حسابداران را در رعایت استانداردگزارشگری مقید نموده  است
تمامی شهروندان در سایه کدهای اخلاقی گزارشگری(مساوات وصداقت ومنصفانه بودن)دردریافت صورتهای مالی دارای حقوق
معینی می باشند,حسابداری دولتی نیزاستثنا پذیر نبوده,این مدیریت در راستای اصلاح سیستم گزارشگری به رویکرد حسابداری
تعهدی ودر انتها حسابداری بهائ تمام شده گام برداشته است
امید است در این امر بزرگ ما را یاری فرمایید

  مدیریت امور مالی دانشگاه علوم پزشکی
محمد حسن کشاورزی

در راستای اجرای نظام نوین مالی و تغییر سیستم حسابداری دولتی در بخش سلامت از رویکرد نقدی به تعهدی و در جهت تقویت مبانی نظری سیستم‌های مالی دولتی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شیراز با همکاری مدیریت محترم بودجه و پایش عملکرد وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی اقدام به چاپ اولین مجله علمی و پژوهشی حسابداری با رویکرد سلامت در کشور نموده است، لذا از کلیه عزیزانی که در زمینه حسابداری در بخش عمومی، بهای تمام شده، هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت، مدیریت بر مبنای فعالیت، بودجه‌ریزی عملیاتی و ارزیابی متوازن در بخش سلامت دارای مقاله، تحقیق و طرح می‌باشند، دعوت می‌نماید مطالب خود را به آدرس پستی الکترونیکی مجله ارسال نمایند تا پس از داوری تخصصی اقدام به چاپ آن گردد.
 محمد هادی ماهر
Email: JHA@sums.ac.ir                                  
 

 ضمن تشکر از زحمات آقای بازیار وسرکار خانم زندی در تدوین نحوه ثبت و ضمایم تعهدی فایلهای ذیل جهت استفاده کلیه واحدهای تابعه در دسترس میباشد
خاطر نشان میگردد بدلیل تنوع در ثبتها این جزوهها به مرور تکمیل خواهد گردید.

 

ثبت هاي درآمد  واحد غير مستقل1

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-10-12 10:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ