مدیریت امور مالی شامل قسمتهای زیر می باشد:

اداره دریافت و پرداخت 
اداره درآمد
اداره دفترداری
اداره اموال 
اداره رسیدگی
طرحهای عمرانی
اداره اعتبارات
دبیرخانه امورمالی 

 وظایفی که این مدیریت بر عهده دارد:

رعايت كامل قوانين و مقررات ناظر بر عمليات مالي
استفاده از سيستم هاي مكانيزه با هدف سرعت در پردازش اطلاعات
روان سازي گردش عمليات مالي در چارچوب مقررات مربوطه
جلب مشاركت واحدهاي ذيربط در جهت تححق اهداف كيفي
دقت، صحت و سرعت در انجام محاسبات و عمليات مربوط به هزينه ها و درآمدها
توانمند سازي نيروي انساني، با بهرگيري از سيستم هاي انگيزش و آموزش
ارتقا بهروري از طريق بهينه سازي منابع افزايش سطح كمي و كيفي خدمات
بهبود مستمر و ارتقاء سطح رضايت خدمات گيرندگان

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-18 11:57        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ