دستور العمل برگزاري دوره آموزشي طرح تكريم مردم و جلب رضايت ارباب رجوع
 
مراحل برگزاري آزمون :
مرحله اول : كاركنان پس از مطالعه  CDآموزشي طرح تكريم و شركت در آزمون پاياني كد به دست آمده را بايستي حداكثر ظرف مدت 10 روز به مسئول آموزش تحويل نمايد
مرحله دوم : كاركناني كه CD آموزشي دريافت نموده و كد را به مسئول آموزش تحويل داده اند در آزمون منشور اخلاقي و (منشور حقوق بيمار ويژه بيمارستانها ) كه با هماهنگي رابط طرح تكريم و مسئول آموزش واحد برگزار مي گردد شركت مي نمايند .
تذكر :
صرفاً امتياز دوره به كاركناني تعلق خواهد گرفت كه در دو مرحله شركت نموده و نمره قبولي را كسب نمايند
 
نحوه برگزاري آزمون :
1-   هماهنگي اوليه مسئول آموزش با كميته تحول اداري دانشگاه و تحويل گرفتن CD آموزشي و هماهنگي جهت زمان تحويلCD  آموزشي به متقاضيان شركت در دوره همچنين زمان برگزاري آزمون منشور اخلاقي و ( منشور حقوق بيمار ويژه بيمارستانها )
2-      رايت و تحويل CD  آموزشي به كليه متقاضيان شركت در دوره
3-       ارسال درخواست برگزاري دوره از طريق سيستم به واحد آموزش ضمن خدمت و ثبت نام افراد متقاضي
4-      جمع بندي كدها و نمرات به دست آمده از برگزاري آزمون منشور اخلاقي و ثبت آن در جدول اكسل مربوطه
5-     
دریافت نرم افزار رمزگشا و دستورالعمل استفاده از آن از کمیته طرح تکریم ارباب رجوع  
6-   ارسال نمرات به دست آمده از طریق نرم افزار به واحد آموزش 

مشخصات دوره : غير حضوري
مدت ساعت : 6 ساعت
نكات مهم:
  1. رابط محترم آموزشي از سوالات مطرح شده در بالا آزموني را برگزار مي كند و نمره به دست آمده را به همراه كدي كه از آزمون پيش گفت براي هر فرد به دست آمده است را وارد جدول اكسل ( كه در سايت قرار داده شده است) مي نمايد.
  2. جدول اكسل  تكميل شده را كه شامل فايل هاي نام و نام خانوادگي و كد به دست آمده از آزمون و نمره آزمون طرح تكريم مي باشد را از طريق وب سايت مديريت منابع انساني  ارسال نمايند.
براي دريافت جدول اكسل اسامي اينجا را كليك كنيد.
براي ارسال جدول اكسل اينجا را كليك كنيد. ( در حال حاضر نیازی به ارسال جدول از این لینک نمی باشد)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-6-8 10:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ