آشنايي با مقررات بازنشستگي

 مجموعه مقررات امور بازنشستگي

 بازنشستگي پيش از موعد

    حقوق و مزاياي صدور احكام كارگزيني

    گروه بندي كارگزين ها در دوره هاي آموزشي

 چك ليست ارزيابي عملكرد آموزش

    شاخصهاي ارزيابي عملكرد امور اداري و پرسنلي

    شاخصهاي ارزيابي عملكرد تشكلات و بهبود روشها

   شاخصهاي ارزيابي عملكرد صدور احكام

 شاخصهاي ارزيابي عملكرد نقل و انتقالات

 اصلاحيه چك ليست ارزيابي (2)

 چك  ليست ارزيابي طبقه بندي مشاغل

 خلاصه اي از آيين نامه ها و مقررات استخدامي هيئت علمي

 اصول بيمه (1)

   اصول بيمه (2)

 بيمه (1)

 بيمه (2)

 بيمه (3)

 فرانشيز

 بيمه فرزندان

   اجراي بيمه تكميلي

 واريز مبلغ بيمه

 دستورالعمل ارزشيابي

 آخرين تغييرات دستورالعمل ارزشيابي

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-26 10:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ