شمارهعنوانواحدفعال/ غیرفعال
14/92/زواگذاری مرکز بهداشتی درمانی علیپوردر خیابان شاه داعی اللهip_icon_02_Down.png]
13/92/زفروش 65 بسته فیلم ام آر آیاز واحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
11/92/زفروش 12 باب املاک دانشگاهاز واحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
 واگذاری اجاری داروخانهبیمارستان امیدوار اوزip_icon_02_Down.png]
 واگذاری اجاری مرکز چاپ و تکثیرساختمان مرکزیip_icon_02_Down.png]
 واگذاری اجاری داروخانهبیمارستان امام خمینی استهبانip_icon_02_Down.png]
 فروش 42 ملکاز واحدهای تابعه دانشگاهip_icon_02_Down.png]
4/92/زواگذاری داروخانهبیمارستان امام خمینی (ره) استهبانip_icon_02_Down.png]
2/92/زواگذاری داروخانهبیمارستان حضرت زینب (س)شیرازip_icon_02_Down.png]
46/91/زواگذاری داروخانهبیمارستان نمازی شیرازip_icon_02_Down.png]
45/91/زواگذاری اجاری زمین تنیس خاکیمجتمع ولایت شیرازip_icon_02_Down.png]
44/91/زواگذاری داروخانهبیمارستان نمازی شیرازip_icon_02_Down.png]
 تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-25 12:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ