نام و نام خانوادگی : محمد جواد حق جو PICT00061.jpg]

مدرک تحصیلی : کارشناس کامپیوتر

عنوان پست : مسئول آمار و کامپیوتر 

شرح وظایف واحد آمار و کامپیوتر مدیریت خدمات پشتیبانی بشرح زیر میباشد:

1- تهيه و تنظيم و تجزيه و تحليل كليه آمارهاي مورد نيازحوزه مديريت خدمات پشتيباني اعم ازو نيروهاي شركتي، قرار دادهاي منعقده دانشگاه با پيمانكاران، پرسنل نيروهاي رسمي شاغل تحت پوشش حوزه مديريت و ...   

2- رسيدگي و ارسال و پيگيري صورت حسابهاي كليه واحدهاي تابعه دانشگاه در خصوص اجناس تحويلي به آنها از طريق انبار مركزي

3- طراحي و تحليل سيستمهاي مختلف حوزه مديريت و به روز رساني آنها

4- مستند سازي كليه فرآيندهاي جاري حوزه مديريت و ارتقاء آنها پيگيري امور آموزشي حوزه مديريت

5- ساماندهي امور كاريابي برای دانشگاه

6-  همكاري در جهت تدوين برنامه ريزي‌هاي مختلف و مورد نياز حوزه مديريت اعم از برنامه ريزي استراتژيك, عملياتي و تهيه عملكرد سالانه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-2-26 21:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ