اسلایدهای استراتژیک بخش اول
اسلایدهای استراتژیک بخش دوم

 مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 1
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 2
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 3

مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 4
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 5
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 6
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 7
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 8
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 9
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 10
مفاهیم توسعه،برنامه ریزی و مدیریت استراتژیک اسلاید 11

بیانیه و رسالت چهار گروه در کارگاهدرصورت داشتن پیشنهاد درخصوص کارگاه برگزار شده با قید نام در این قسمت کلیک نمائید.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-7-13 9:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ