عصري كه در آن زندگي مي كنيم ، عصر مديريت و ارتباطات سريع و دنياي امروز را دهكده جهاني ناميدند . دوراني كه شاهد انتظارات روز افزون جوامع بشري ، توسعه سريع و فزاينده فن آوري، تزلزل رقابتها و ناپايداري توازن ها ، تقابل مسلك ها و اشاعه تمايلات مادي گرايانه بوده است . موارد مذكور تصويري است از روند سياسي ، اقتصادي و اجتماعي كه دنياي كنوني را دستخوش التهابات و بحرانهاي متعددي كرده است .
يكي از ويژگيهاي سازمانهاي موفق ، برخورداري از فن آوري برتر در مراحل مختلف توليد (اعم از كالا و خدمات) كنترل ، توزيع و توسعه مي باشد . مسلما سرعت انتقال و مبادله اطلاعات ، خدمات و... به همراه فن آوري پيچيده با انعطاف پذيري بالا باعث پويايي روز افزون محيط داخلي و خارجي سازمان مي شود .
از طرفي همين سازمانها براي نيل به اهداف طراحي شده و با توجه به ساختارشان نيازمند نوعي مديريت هستند ، مديريتي كه با بكارگيري منابع مختلف كه عمدتا شامل نيروي انساني ، سرمايه ، تجهيزات ، مكان وزمان مي باشند ميتواند با برنامه ريزي و سازماندهي مناسب و با استفاده از تركيب منابع فوق و بر اساس نظام ارزشي مورد قبول حركت نمايد .
در اين ميان "مديريت خدمات پشتيباني" به عنوان يكي از زير مجموعه هاي معاونت پشتيباني دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني استان فارس در چارچوب ضوابط ومقررات خاص و در راستاي اساسنامه دانشگاه به فعاليت ميپردازد.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-12-3 11:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ