نحوه اعلام خرابی خطوط ، مشکلات تلفنی و درخواست جابجایی :

با توجه به رویکرد جدید اداره مخابرات دانشگاه در خصوص اشتغال نیروهای کارشناس فنی و ارتقا و استفاده بهینه از سیستم ها و امکانات موجود و نیاز به واگذار نمودن امور داخلی واحدهای تابعه از قبیل خرابی، جابه جایی و پیگیری سایر امور مشابه در این حوزه به بخش فناوری اطلاعات هر واحد (تحت نظارت و با هماهنگی اداره مخابرات) ، از این رو این اداره در خصوص امور مذکور تنها پاسخگوی ساختمان مرکزی دانشگاه بوده که نحوه اعلام آن به نحو ذیل می باشد:

1. در ساعات اداري : از طريق شماره های تماس مستقیم 2336921 ، 2122700 و یا شماره داخلی 2700 ( اداره مخابرات دانشگاه ) درخواست مورد نظر را اعلام نموده تا با توجه به اولویت، حساسیت و فوریت موضوع اقدام لازم صورت پذیرد.

2. در ساعات غير اداري :

الف- در صورت غيرضروري بودن مورد، از طریق شماره تماس مستقیم 2122002  و یا شماره داخلی 2002 درخواست مورد نظر را اعلام نمایید. صداي شما ضبط گرديده و پس از اولویت بندی در اولين فرصت اقدام لازم صورت خواهد پذیرفت.

ب- در صورت ضروري بودن مورد مانند خرابي مرکز تلفن دانشگاه، از طریق شماره تماس مستقیم 2122020  و یا شماره داخلی 2020 ( اطلاعات ساختمان مركزي دانشگاه ) درخواست مورد نظر را همراه با يك شماره تلفن جهت پیگیری به نگهبان شيفت اعلام نموده تا به فرد آنكال اداره مخابرات جهت اقدام لازم اطلاع داده شود.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ