فرمهاي مورد نياز

توجه: كليه فرمها در قالب PDF مي باشند.

فرم پيش بازديد از واحدهاي تابعه دانشگاه فرم درخواست انجام كار
چك ليست بازديد از واحدهاي تابعه
اداره مخابرات
(فاقد سيستم رايانه)
چك ليست بازديد از واحدهاي تابعه
اداره مخابرات
(داراي سيستم رايانه)
فرم ارسال گزارش و هزينه هاي مخابراتي (قالب WORD)

مراحل اعلام خرابی خطوط تلفن ثابت به شرکت مخابرات استان مراحل اعلام خطوط تلفن ثابت به شركت مخابرات استان- واحد 118
مراحل ثبت نام خط تلفن ثابت واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي شيرازمراحل درخواست پرينت خط تلفن ثابت واحدهاي تابعه دانشگاه علوم پزشكي
مراحل اعلام خطوط تلفن ثابت ، مركزتلفن واحدهاي تابعه بصورت روتاري بايك سرگروه به شركت مخابرات استان

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-7-25 9:14        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ