نام و نام خانوادگی : آقاي جانبازي

پست سازمانی : نگهبان

مدرک تحصیلی : كارداني حوزه علميه

میزان سابقه:20 سال

وظایف محوله : نامه رسان و پيگيري مكاتبات خارج از اداره

شماره تماس: 2122708-711

  2814h0m.gif]

 

نام و نام خانوادگی : خانم تقوايي

پست سازمانی : متصدي امور دفتري

مدرک تحصیلی : ديپلم

میزان سابقه:21 سال

وظایف محوله : منشي

شماره تماس: 2333147-0711

 
  2814h0m.gif]

نام و نام خانوادگی : خانم ترابي

پست سازمانی : متصدي امور دفتري

مدرک تحصیلی : ديپلم

میزان سابقه:9 سال

وظایف محوله : منشي  و بايگان اداره املاك

شماره تماس: 2122586-711

  2814h0m.gif]
 

نام و نام خانوادگی : سيما شيرازي

پست سازمانی : آمار و مدارك پزشكي

مدرک تحصیلی : كاردان مدارك پزشكي

میزان سابقه:6 سال

وظایف محوله : مسئول آمار و سايت اداره حقوقي

شماره تماس: 2122329-711

 

 

 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-12-12 13:17        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ