1551.gif] واحد دعاوی

2cglg7b.gif]انجام امور مربوط به اقامه و تعقیب دعاوی دانشگاه به طرفیت اشخاص حقیقی یا حقوقی در مراجع قضایی و شبه قضایی

2cglg7b.gif]تهیه لوایح و دفاعیه در مورد شکایات ودعاوی مطروحه به طرفیت دانشگاه و واحدها و شبکه های تابعه در مراجع قضایی و قانونی تا شوراي حل اختلاف و ...

2cglg7b.gif]ارائه مشاوره و خدمات آموزشی مرتب و منظم به همکاران و مسئولین

2cglg7b.gif]جمع آوری و بررسی و تنظیم  قوانين ،تصویب نامه ها و اساسنامه ها و آئین نامه ها و دستورالعمل های مورد نیاز

 

2814h0m.gif]

pen1.jpg]  واحد نظارت و اصلاح قراردادها

2cglg7b.gif]ارائه نظریات حقوقی در جلسات و کمیسیونهای تنظیم قراردادها

2cglg7b.gif]ارائه راهکارهای مناسب برای حل مشکلات حقوقی ناشی از اجرای قراردادها و صدور اجرائیه

2cglg7b.gif]تهیه و تنظیم دادخواستها و لوایح و تقدیم به مراجع قضائی جهت تعقیب متخلفین از قراردادها

2cglg7b.gif]نظارت بر کلیه قراردادهای منعقده دانشگاه با سایر واحدها

 

2814h0m.gif]

146_orig.jpg] واحدآموزش

2cglg7b.gif]آموزش مسئولین و رابطین حقوقی

2cglg7b.gif]آشنایی پرسنل با مسائل حقوقی مرتبط با حرفه

2cglg7b.gif]صدور گواهینامه جهت دوره های برگزار شده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-12-12 13:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ