اداره حقوقی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان فارسA3.jpg]

 پس از ادغام سازمان بهداری با دانشگاه در سال 1364 تاسیس و تاکنون در زمینه های مختلف خدمات حقوقی و مشاوره ای را در سطح استان پهناور فارس به کلیه واحدهای تابعه دانشگاه (ستادی،اداری،آموزشی ،درمانی ،خدماتی ،شبکه ها)ارائه کرده است 

از آنجائیکه آگاهی و اطلاع از قوانین نقش ارزنده ای درپیشگیری از حوادث مسئولیت زا و دعاوی مختلف دارد بنابراین یکی از رسالتهای مهم اداره حقوقی تعلیم و آموزش مسائل و موضوعات حقوقی مورد نیاز و ضروری برای مجموعه دانشگاه به تفکیک مسئولیتها و نوع کار می باشد که از ابزار متناسب با شرایط در این راستا استفاده شود.

یکی دیگر از رسالتهای مهم اداره حقوقی حفظ حقوق دانشگاه و دفاع از آن در مراجع قضایی و قانونی است که به حسب مورد در دعاوی له و علیه دانشگاه این رسالت متجلی می شود .

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-11-10 10:53        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ