نام و نام خانوادگی  : کرامت اله افراشی

پست مربوطه              :   سرپرست مدیریت توسعه منابع فیزیکی
مدرک تحصيلی            :  لیسانس برق
وظايف محوله              : سرپرست مدیریت توسعه منابع فیزیکی و امور عمرانی و تحهیزاتی
تاریخچه ای از مديريت   :
طراح در شرکت صنایع الکترونیک از سال 78 تا سال 80
کنترل کیفی پروژه های صنایع الکترونیک از سال 80 تا سال 85
مدیر پروژه های کیفیت شرکت صنایع الکترونیک از سال 80 تا سال 85
عضو هیات مدیره تعاونی مسکن شرکت صنایع الکترونیک از سال 83 تا سال 85
کارشناس طراحی تاسیسات در مدیریت فنی از سال 85 تا سال 86
رییس اداره تاسیسات از سال 86 تا سال 89
معاونت اجرایی در مدیریت فنی از سال 89تا سال 90
قائم مقام مدیریت فنی از سال 90 تا سال 91
 
وظایف معاونت            :
       پیگیری مسائل و مشکلات کلیه پروژه های در حال اجرا
آدرس پستی               :
                         دانشگاه علوم پزشکی شيراز – مديريت فنی
آدرس پست الکترونیک:
                                        tasisat @sums.ac.ir
 
شماره تماس و نمابر     : 2335038-0711   - نمابر 2331748         

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-10-28 12:18        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ