نام و نام خانوادگی  : محمد حسین غلام حسین زاده

پست مربوطه              :   معاونت
مدرک تحصيلی            :  لیسانس عمران
وظايف محوله              : معاون اداری و برنامه ریزی امور عمرانی مديريت فنی
تاریخچه ای از مديريت   :
مسئول کارگاه سالن ورزشی برق استان از سال 82 تا 84
مسئول کارگاه پروژه ساختمان طرح و توسعه پتروشیمی شیراز از سال 84 تا 86
مسئول کارگاه های پروژه های شرکت های خصوصی از سال 86 تا سال 88
دبیر و مدیر اجراییی هیات بدوی رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان از سال 86 تا 90
مسئول پیگیری مصوبات کمیته فنی و اعتبارات دانشگاه از سال 90 تا 91

 
وظایف معاونت            :
       پیگیری مسائل و مشکلات کلیه پروژه های در حال اجرا
آدرس پستی               :
                         دانشگاه علوم پزشکی شيراز – مديريت فنی
آدرس پست الکترونیک:
                                        tasisat @sums.ac.ir
 
شماره تماس و نمابر     : 2335038-0711   - نمابر 2331748         

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-19 11:35        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ