چارت سازمانی

چارت سازمانی

شرح وظایف

شرح وظایف

گالری تصاویر

گالری تصاویر

 
نقشه های تیپ

فایل جلسات مختلف

فایل جلسات مختلف

فرآیندهای مدیریت فنی

فرآیندهای مدیریت فنی

موافقتنامه های ابلاغی

موافقتنامه های ابلاغی

گزارش عملکرد

گزارش عملکرد

  ما برآنيم تا با بكارگيري صحيح امكانات و فرصتها، زمينه را براي تسريع ارتقاء كمي و كيفي پروژه هاي عمراني(از لحاظ احداث،تعمير  و نگهداري) مطابق با سياستهاي دانشگاه فراهم نموده و گامي موثردر جهت بهبود وضعيت فيزيكي فضاهاي آموزشي ،بهداشتي ،درماني و پژوهشي مورد نيازجامعه تحت پوشش برداريم.

 

 

 

 
 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-7-21 22:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ