قابل توجه مسوولین محترم کمیته ها و نمایندگان محترم معاونت ها:

 پس از دانلود جداول مرتبط، نسبت به تكميل آن جداول و تهیه مستندات هر جدول اقدام لازم صورت پذيرد. برای ملاحظه مستندات مورد نیاز جهت هر شاخص می توانید به صفحه "بخشنامه های تحول اداری" و همچنین صفحه "کتابچه های هفتگانه تحول اداری" مراجعه نمائید.
نكات مهم در خصوص جداول مربوط به هر كميته به شرح زير است:
1- جداول مربوط به هر كميته در فايل هاي اكسل به نام هر كميته قرار داده شده است.
2- هر جدول در يك sheet جداگانه درج شده است.
3- دركنار هر جدول مستندات مورد نياز در ارزيابي عملكرد آن كميته درج گرديده است.
4- چنانچه برخي از شاخص هاي عمومي درباره دانشگاه مصداق نداشته باشد، با دلايل عدم مصداق، مطابق با قوانين و مقررات موردعمل شاخص هايي را به عنوان جايگزين پيشنهاد، و از طريق دبيرخانه كميسيون تحول اداري دانشگاه جهت تاييد معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور ارسال گردد.
5- نقاط قوت و ضعف و اقدام هاي لازم براي بهبود عملكرد جهت هر جدول بايد بطور كامل تكميل گردد.
 1. دبیرخانه تحول اداری
 2. کمیته آموزش و بهسازی منابع انسانی
 3. کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
 4. فناوری اطلاعات و استقرار دولت الکترونیک
 5. کمیته مستندسازی و ارتقای کیفیت فرایندها
 6. کمیته منطقی نمودن اندازه دولت
 7. کمیته نظام پیشنهادها
 8. کمیته اصلاح ساختار تشکیلاتی
 9. کمیته اصلاح نظام های استخدامی
 10. کمیته رسیدگی و  پاسخگویی به شکایات
 11. کمیته سلامت اداری
 12. کمیته دورکاری
 13. کمیته اصلاح الگوی مصرف ( دولت سبز)
 14. شاخص های میزان اجرایی شدن مصوبات سفرهای ریاست جمهوری
 15. شاخص های واگذاری خدمات به دفاتر پیشخوان دولت
 16. شاخص های ستاد اقامه نماز
 17. شاخص های فضاهای اداری
 18. شاخص های مرتبط با میزان تفویض اختیارها ( مدیریت منابع انسانی و معاونت های دانشگاه)
 19. شاخص های اختصاصی ( معاونت های دانشگاه)
 20. فرم های الف و ب ( معاونت های دانشگاه)
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-1-6 11:46        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ