اخبار

ارزیابی های تحول اداری واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در اواخر فروردین ماه 92 شروع خواهد شد.
1391-12-22
ارزیابی های تحول اداری واحدهای زیرمجموعه دانشگاه در اواخر فروردین ماه 92 شروع خواهد شد. این ارزیابی ها همچون سال گذشته بر مبنای تفاهم نامه های امضا شده واحدهای زیر مجموعه دانشگاه با معاونت توسعه مدیریت و منابع - تحول اداری خواهد بود. در ارزیابی های امسال دو کمیته سلامت اداری و پاسخگویی به شکایات نیز به جمع دیگر کمیته های حاضر پیوسته اند.

امضای تفاهم نامه با واحدهای دانشگاه
1390-9-11
با شبکه های بهداشت و درمان زیر مجموعه دانشگاه تفاهم نامه اجرای دستورالعمل های تحول اداری امضا شد. بر اساس این تفاهم نماه حداقل هایی را که از هر واحد مورد انتظار است تعیین و به اطلاع ایشان رسانده شد. شاخص های مد نظر شورای تحول اداری در صفحه اینترنتی این شورا قابل بازیافت است.

اقدامات انجام شده در بیمارستان خلیلی
1390-2-18
پس از بررسي موارد مطرح شده در فرم هاي نظر سنجي طرح تكريم كليات برخي از نظرات و اقدامات انجام شده در بیمارستان خلیلی به شرح زیر است ...

مركز بهداشت شيراز: كسب رتبه برتر در طرح تكريم و رضايتمندي مشتريان
1389-11-28
براساس ارزيابي بعمل آمده ازسوي فرمانداري شهرستان شيرازاين مركز دررضايتمندي وتكريم ارباب رجوع درميان ادارات شهرستان مركزبهداشت شهرستان شيراز بعنوان دستگاه برتردر بين ادارات شهر شيراز شناخته شد.

كلاس هاي آموزش بازرسي طرح تكريم ارباب رجوع
1389-11-19
كلاس هاي آموزشي بازرسي طرح تكريم در تاريخ هاي دهم و پانزدهم اسفندماه برگزار خواهد شد. براي كسب اطلاعات بيشتر به وب سايت آموزش ضمن خدمت كاركنان مراجعه نماييد. http://amouzesh.sums.ac.ir

نتايج بازديد هاي طرح تكريم ارباب رجوع تا تاريخ ششم شهريور ماه 89
1389-6-25
بيمارستا ن شهيد فقيهي و دانشكده هاي مديريت و اطلاع رساني پزشكي و پيراپزشكي مورد بازديد قرار گرفته اند

نتايج بازديد هاي طرح تكريم ارباب رجوع تا تاريخ ششم شهريور ماه 89
1389-6-8
بيمارستا ن هاي حضرت زينب ( س) ، شهيد دستغيب ، خليلي، ابن سينا ، شبكه بهداشت و درمان و بيمارستان سپيدان تاكنون مورد بازديد قرار گرفته اند


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-6-9 13:24        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ