دفترچه های راهنمای مستند سازی درواحد های مختلف دانشگاه با توجه به تعداد فرایندها بعضاً در یک یا دوجلد تهیه شده اند.دراین دفترچه ها فهرست اسامی و شرح وظایف وفرایندهای کلیدی جاری ترسیم گردیده است که به دلیل حجم بالای فایل در اینجا فقط به ذکرنام واحد مربوطه و آوردن نمونه ای ازفلوچارتهای ترسیم شده اکتفا کرده ایم. این دفترچه ها درکمیته مستند سازی موجود میباشند وشما میتوانید جهت کسب اطلاعات بیشتربه این مرکز مراجعه فرمایید.

 

 

 

کمیته مستند سازی و شفاف سازی فرایندها

 

 

 

 

ردیف

نام واحد

تعداد جلد

سال

                             نمونه ای از فلوچارتها

1

مرکز مهارتهای بالینی

1

86-85

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2

مرکزمطالعات وتوسعه آموزش پزشکی

1

86-85

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

3

آموزش مداوم

1

86-85

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

4

تحصیلات تکمیلی

1

86-85

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

5

واحد ستادی معاونت آموزشی

1

86-85

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

6

مدیریت منابع انسانی

1

86

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

7

اداره تجهیزات پزشکی

1

87

10

9

8

 

 

7

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

8

معاونت تحقیقات و فناوری

2

88

10

 

 

9

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

9

اداره انتشارات

1

88

  

10

 

9

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

10

معاونت دانشجویی

1

88

10 

 

9

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

11

معاونت غذا و دارو

1

88

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

12

مدیریت امور مالی

1

89

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

13

مدیریت ساختمان مرکزی

1

89

  

10

 

9

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

 

 

14

مدیریت فناوری اطلاعات و ارتباطات

1

89

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

15

شورای رفاهی

1

89

 

10

 

 

9

 

 

8

 

 

7

 

 

6

 

 

5

 

 

4

 

 

3

 

 

2

 

 

1

16

دفتر کار آفرینی

1

89

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

17

 

 

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

18

 

 

 

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-2-31 11:41        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ