به نام خدا

کمیته آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس

 

امروزه آموزش نیروی انسانی سازمانها با توجه به تغییرات فزاینده علم و فن آوری ، نیازهای تخصصی و حرفه ای جدید ، دستیابی به منابع انسانی کارآمد در نظام اداری ، به عنوان گامی موثر و مفید در جهت بهسازی و نوسازی توانمندی کارکنان مورد تاکیید سازمانها خصوصا سازمانهای یادگیرنده و پویاست .

کمیته آموزش و بهسازی منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی استان فارس نیزدراین راستا ودر جهت تحقق اهداف زیر تشکیل شده است : 

 

1- بررسی وتعیین درصدی از کل اعتبارات هزینه ای دانشگاه جهت انجام امور مربوط به آموزش کارمندان.

2- بررسی وانتخاب موسسات آموزشی ، پژوهشی و... خصوصی مورد نیاز در فرایند آموزش

3- بررسی ونظارت بر اجرای برنامه های آموزشی واحدهای تابعه دانشگاه

4- بررسی مدارک ومعادل سازی فعالیتهای علمی کارمند (تالیفات ، تحقیقات ، ترجمه کتب و مقالات ،تدریس و...) که در حوزه وظایف شغلی فرد انجام شده باشد ، با ساعات آموزش ، برای لحاظ در شناسنامه آموزشی

5- بررسی مسائل ومشکلات آموزشی وارائه راهکارهای مناسب برای انجام اقدامات اصلاحی و پیشگیرانه

6- برگزاری آزمون جامع

7- تایید گواهینامه های نوع دوم

8- تعیین پاداش ویژه در جهت ایجاد انگیزه های لازم برای فعالیتهای ارزنده در فرایند آموزش

9- تدوین ضوابط مورد نیاز

10- تصویب کلیات برنامه های آموزشی دانشگاه

اعضا کمیته:

1- معاون پشتیبانی دانشگاه به عنوان رئیس کمیته

2- مدیر نیروی انسانی یا عناوین مشابه به عنوان نائب رئیس

3- مسئول واحد آموزش کارمندان دانشگاه به عنوان دبیر

4- یک نفرکارشناس امور اداری به انتخاب معاون پشتیبانی دانشگاه

5- یک نفر عضو هیئت علمی به انتخاب رئیس دانشگاه

6- دبیر آموزش مداوم جامعه پزشکی

7- یکنفر کارشناس مجرب از هر معاونت حسب موارد مطروحه در کمیته 

 

جهت اطلاعات بیشتر بر روی لینک زیر کلیک نمایید:

 

 آموزش وبهسازی نیروی انسانی

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1387-11-7 12:43        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ