رديفنام فرم
فرم تفاهم نامه با معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه
نمونه جدول گانت کمیته طرح تکریم ارباب رجوع
 اسم مدل
 بهره گیری از نتایج ارزیابی عملکرد و اقدامات اصلاحی- شاخص هاي عمومي
بهره گيري از نتايج ارزيابي عملكرد و اقدامات اصلاحي - شاخص هاي اختصاصي
 اطلاع رساني مراحل انجام كار
 برنامه ديدار عمومي
 خدمات رفاهي
  عملکرد گروه ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 عملکرد میزان پاسخگویی به شکایات دستگاه اجرایی
 عملکرد وضعیت پیشنهادهای گروه ارزیای عملکرد و پاسخگویی به شکایات
 وضعیت مدیران میانی و پایه دستگاههای اجرایی
 بهبود فرايند
بهبود فرایندها روش های اختصاصی 
 بهبود فرایندها روش های مشترک
 میزان تمرکز زدایی
 اصلاح تشكيلات
 كاهش تعداد نيروي انساني
گزارش ساليانه نظام پيشنهادها 
 عملکرد کارگروه اجرایی ماده88
 واگذاری امور خدماتی و پشتیبانی دستگاه های اجر ایی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-22 20:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ