قابل توجه مسوولین محترم هر کمیته و نمایندگان محترم معاونت ها:
تمام بخشنامه های مورد عمل در ارزیابی های جشنواره شهید رجایی به تفکیک هر بخش در جدول زیر آورده شده است. قابل ذکر است که در کنار تمام مستندات تکمیلی ذکر شده در جدول زیر، توجه جدی به دستورالعمل های اصلی و پایه ای تحول اداری در صفحه "کتابچه های هفتگانه تحول اداری" ضروری است. ضمناً برای دریافت جداول مرتبط نیز به صفحه "شاخص های تحول اداری - سال 91" مراجعه نمائید.

کمیسیون تحول اداری
مواد (81 و82 ) قانون مديريت خدمات كشوريآيين نامه اجرايي مواد (81) و (82) قانون مديريت خدمات كشوريماده 19 قانون مديريت خدمات كشوريجشنواره شهيد رجايينحوه هزينه كرد اعتبارات  برنامه تحول اداري
بخشنامه های کمیته استخدام   
آیین نامه اجرایی بند ز ماده 42دستورالعمل برگزاری آزمونهای استخدامی عمومی و تخصصیقانون جامع حمايت از معلولانمواد42و44و51 و70 قانون مديريت خدمات كشورينامه ابلاغ دستورالعمل برگزاری آزمون استخدامی
کمیته مستندسازی
ماده 33 قانون مديريت خدمات كشوريماده 36 قانون مديريت خدمات كشوريماده(37و38و40) قانون مديريت خدمات كشوري  
 دفاتر پیشخوان دولت    
 آیین نامه ایجاد و راه اندازی پیشخوان دولت مواد(37و38و40) قانون مديريت خدمات كشوري   
کمیته تشکیلات    
 آمار نیروی انسانیبخشنامه شماره 65365-44185 بخشنامه ورود اطلاعات به سامانه کارمندایرانكارمندايرانماده ( 29و31و33) قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوريماده ( 53 تا57 ) قانون مديريت خدمات كشوري   
     تفویض اختیار
 تفویض اختیار وظایف وزارت بهداشت و درمان بخشنامه های شماره 65365 و 200/13266   
 اصلاح الگوی مصرف ( دولت سبز)     
 فضای اداری    
 فضاي اداري ماده 39 قانون مدیریت خدمات کشوری   
 کمیته آموزش و بهسازی نیروی انسانی    
 فصل نهم قانون مديريت خدمات كشوري ماده 59 قانون مديريت خدمات كشوري   
 کمیته دورکاری    
 آیین نامه دورکاری دستورالعمل اجرایی ارزیابی عملکرد کارکنان دورکار   
 نظام نامه مدیریت پاسخگویی به شکایات    
 کمیته سلامت اداری    
 ابلاغ سياست آيين‌نامه پيشگيري و مبارزه  با رشوه در دستگاه‌هاي اجرايي برنامه ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد(1) قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد(2) ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري
 ماده(91 و92 و93) قانون مديريت خدمات كشوري    
 کمیته فناوری اطلاعات و اتوماسیون اداری    
آیین نامه اجرایی ماده 40 قانون مدیریت خدمات کشوریآئين نامه اجرايي تحقق دولت الكترونيك بخشنامه پرتال مردمماده 38 قانون مديريت خدمات كشوريماده 40 قانون مديريت خدمات كشوري
ماده 46 قانون برنامه پنجم توسعه    
 کمیته منطقی نمودن اندازه دولت    
 الگوی تفاهم نامه قیمت تمام شده ماده (16 و33 ) قانون مديريت خدمات كشوري ماده 18 قانون مديريت خدمات كشوري ماده 22 قانون مديريت خدمات كشوري ماده 24 قانون مديريت خدمات كشوري
 کمیته نظام پیشنهادها    
ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوریآیین نامه اجرایی ماده 20 قانون مدیریت خدمات کشوری   
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-12-22 20:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ