برنامه استراتژیک و عملياتي واحد تحقيق و توسعه معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه
چشم انداز
ما برآنیم که به حول و قوه الهی به عنوان مرجعی یگانه با شالوده اي علمي و تحقيقاتي برای تصمیم سازان معاونت تبدیلشویم که با کادر پژوهشی تحلیلگر، مجرب و متعهد به آرمان های سازمان و پیشتاز درایجاد یا شناخت و بکارگیری نوآوری های مديريتي و خلق ارزش در راستای ارتقای سطحرقابت پذیری جهاني شناخته شويم.
رسالت
·      عارضه يابي مسائل و مشكلات موجود در رسيدن به اهداف
·      ترویج روحیه پژوهش در معاونت
·      مدیریت فعالیت های پژوهشی
·      ارائه مشاوره هاي مديريتي
·      ایجاد بستر مناسب برای انجام پژوهش های کاربردی و توسعه
مي باشد كه با استفاده از توان علمی تمام پژوهشگران و بکارگیری پتانسیل های موجود در معاونت، دانشگاه و مراکز علمي و پژوهشی معتبر داخل و خارج سازمان امكان پذير خواهد شد.
  ارزشهای محوری واحد تحقیق و توسعه:
·     خودباوری و اعتقاد به استعدادهای علمی و توان تحقیقاتی پژوهشگران جوان و توانمند
·     شایسته سالاری در انجام تمامی فعالیت ها
·     ارتقاء و تقویت روحیه خلاقیت و نوآوری
·     به روز بودن اطلاعات علمی و تخصصی پژوهشگران
·     به رسمیت شناختن مالکیت معنوی ایده های پژوهشی
·     توجه به سیستم های تشویقی و انگیزشی مبتنی بر عملکرد
·     اعتقاد و تعهّد به کارگروهی
·     رازداری و امانت داری در مورد دستاوردهای پژوهشی
 
 
 
اهداف
O1: تحقیق، تشخیص، عارضه یابی و حل يك مسئله كليدي در هر مديريت تا پايان سال 1391.
S1: شناسايي و رفع مشكلات فرايندي، گلوگاه ها و عوامل موثر بر كاهش اثربخشي فعاليت هاي معاونت.
A1: مکاتبه با مدیریت ها و کارشناسان معاونت جهت اعلام مسائل و مشکلات موجود.
A2: جمع آوری نظرات و تفکیک آنها.
A3: اولویت بندی.
A4: برگزاری جلسات بارش افکار (حضوری یا غیرحضوری) در راستای دستیابی به راهکارهای موثر در حل مشکلات.
A5: پرورش راهکارهای انتخاب شده و اجرایی کردن آنها.
A6: ارزیابی و بررسی نتایج.
A7: تکرار فرایند.
 
S2: گسترش و توسعه فعاليت هاي واحد HSR (سازماندهي پروژه هاي تحقيقاتي در راستاي استراتژي هاي معاونت و بهينه سازي ارائه خدمات)
A1: برنامه ریزی و برگزاري منظم جلسات.
A2: بررسي و پيگيري حداقل 10 طرح تحقيقاتي مصوب معاونت تا مرحله نهايي و به انجام رساندن آن (بررسی و داوری دقیق طرح های پیشنهادی مطابق با مجموعه مقررات و دستورالعملها- نظارت دقیق بر اجرای پروژه های تحقیقاتی به منظور حسن انجام کار و جلوگیری ازتأخیر در اجرای پروژه ها).
A3: برگزاري جلسه اي جهت كاربردي كردن نتايج حاصل از تحقيقات انجام شده با حضور اعضاي كميته HSR و مجريان طرح.
A4: تهيه، تنظيم و تصويب دستورالعمل نحوه همكاري با مراكز تحقيقاتي و افراد.
A5: تهيه، تنظيم و تصويب دستورالعمل نحوه همكاري با ديگر معاونت هاي دانشگاه.
A6: فراهم نمودن تسهيلات لازم جهت دسترسی پژوهشگران به منابع و مراجع علمی و بانک های اطلاعاتی معتبر علمي.
A7: برنامه ریزی جهت بروز نمودن اطلاعات تخصصی كاركنان فعال در امور واحد تحقیق و توسعه در زمینهتازه های تکنولوژی و دستاوردهای پژوهشی از طریق شرکت در کنگره ها، سمینارها،نمایشگاه ها و دوره های تخصصی داخلی و خارجی.
A8: بکارگیری و توسعه بانک اطلاعاتی پروژه های تحقیقاتی واحد تحقیق و توسعه جهت ثبتاطلاعات پروژه های تحقیقاتی.
A9: برنامه ریزی جهت اطلاع رسانی کافی و مناسب در مورد دستاوردهای پروژه هایتحقیقاتی انجام شده.
 
 
 
 
 
O2: تعالی سازمانی در زمينه فعاليت هاي تحت پوشش معاونت توسعه به ميزان 20 درصد افزايش نسبت به روند پيشين تا پايان سال 1391.
S1: تعالي سازماني با رويكرد مشتري مداري
A1: طرح تكريم ارباب رجوع.
 
S2: تعالي سازماني با رويكرد آموزش و مهارت آموزي
A1: تصويب و اجراي طرح تحقيقاتي يادگيري سازماني با رويكرد بهره گيري از نتايج حاصله در راستاي تعالي سازماني.
 
S3: تعالي سازماني با رويكرد مديريت ريسك
A1: تبديل وضعيت كاركنان با هدف ارتقا امنيت شغلي.
A2: ارگونومي سازماني: تهيه، تصويب و اجراي طرح تحقيقاتي در اين خصوص.
 
S4: تعالي سازماني با رويكرد اطلاعات و آمار
A1: تصويب و اجراي طرح تحقيقاتي بررسي ميزان بهره گيري از آمار و اطلاعات در تصميمات سازماني و تعيين تاثير آن بر ميزان موفقيت تصميم.
 
S5: تعالي سازماني با رويكرد اثربخشي و بهره وري
A1: شفاف سازي وظايف و شرح مشاغل متصديان.
A2: ایجاد ارتباط مؤثّر و مداوم به صورت سیستماتیک بین واحد تحقیق و توسعه معاونت و ديگر واحدهاي تحقيق و توسعه با هدف تبادل نظر و تجارب ارزنده.
 
S6: تعالي سازماني با رويكرد ارزيابي و مميزي
A1: تدوين و به روز رساني شاخص هاي ارزيابي و استانداردهاي مربوطه در هر مديريت.
A2: ارزيابي سیستماتیک از طريق شاخص ها و اعلام نقاط ضعف و قوت.
A3: برگزاري جلسات بازخورد با هدف بررسي و پيگيري مشكلات و ارائه راهكارهاي كاربردي.
 A4: اجراي راهكارها.
A5: ارزيابي مجدد جهت بررسي تاثير راهكارهاي اجراشده و در صورت لزوم تكرار فرايند.
A6: درج كليه شاخص ها در سايت هر معاونت و نيز برنامه زمانبندي بازديد و ارزيابي در ابتداي هر سال.
A7: برگزاري جلسات بررسي و به روز رساني شاخص ها با حضور ارزيابي كنندگان و ارزيابي شوندگان.
A8: بهینه سازی فرایندهای موجود با هدف افزایش راندمان ارائه خدمات: تشكيل تيم بررسي و به روز رساني فرايند هاي معاونت و مديريت هاي تابعه (اين تيم شامل 8 نفر نماينده مديريت ها و يك نفر از معاونت خواهدبود).
A9: ارائه خدمات مشاوره ای به سایر معاونت ها و مراكز برای حل مشکلاتفرآیندی و مديريتي.
S7: تعالي سازماني با رويكرد مديريت كاركنان
A1: شرکت فعال كاركنان معاونت در همایش های تخصصی و مرتبط و ارزيابي نتايج و تغييرات حاصل.
A2: تألیف، ترجمه و چاپ کتب تخصصی مديريتي (مجله علمي پژوهشي حسابداري سلامت).
A3: ارائه سمینارهای تخصصی درباره تازه های مديريتي و كاربردي.
A4: كار تيمي و تصميم گيري مشاركتي: توجه و بهره گيري از نظرات و تصميمات مطلوب و سودمند كاركنان در تصميم گيري هاي مديريتي.
 
A5: بررسي فرايند جذب از نظر بهينه سازي جذب منابع انساني كارآمد و اثربخش.
برنامه استراتژیک و عملياتي واحد تحقيق و توسعه معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-4-5 11:00        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ