اولویت های پژوهشی واحد تحقیق و توسعه معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه:
1. يادگيري سازماني با رويكرد بهره گيري از نتايج حاصله در راستاي تعالي سازماني.
2. ارگونومي سازماني.
3. بهره گيري از آمار و اطلاعات در تصميمات سازماني و تعيين تاثير آن بر ميزان موفقيت تصميم.
4. بررسی، عارضه یابی و اصلاح و پایش فرایندهای معاونت توسعه مدیریت و منابع دانشگاه.
5. ارتباط حسابداری منابع انسانی و تصمیم گیری در سازمان.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1391-4-5 11:04        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ