حسابداری سلامت مجله‌ای است با رویکرد علمی پژوهشی که با رسالت توسعه دانش حسابداری در سازمان‌های عمومی ایران، با تاکید بر زیر مجموعه های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، شناسایی مسائل حسابداری سازمان‌های عمومی کشور و راه حل‌یابی بر آن، مبادرت به انتشار مقاله‌های پژوهشی و مروری تحلیلی در حوزه حسابداری بخش‌های عمومی می‌نماید. این مجله دارای مجوز انتشار از وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است و پس از انتشار سه شماره درجه علمی- پژوهشی دریافت خواهد کرد. 

ارکان مجله حسابداری سلامت

ردیفنام و نام خانوادگیرتبهملاحظات
1مسعود ابوالحلاجمربیمدیر مسئول
2دکتر غلامحسین مهدویاستادیار حسابداریسردبیر
3دکتر مهرزاد لطفیدانشیار رادیولوژیهیات تحریریه - مدیر اجرایی
4دکتر محمد نمازیاستاد حسابداریهیأت تحریریه
5دکتر محمد هادی ایمانیهاستاد گوارش کودکانهیأت تحریریه
6دکتر محمد حسین ستایشاستادیار حسابداریهیأت تحریریه
7دکتر حمید محمود آبادیاستادیار حسابداریهیأت تحریریه
8دکتر شکرالله خواجویاستادیار حسابداریهیأت تحریریه
9دکتر حسین مبارکیاستادیار مدیریتهیأت تحریریه
10پیوند باستانیدانشجوی دکترای مدیریت بیمارستانیهیأت تحریریه
11مریم رمضانیانکارشناس ارشد اقتصاد بهداشتهیأت تحریریه
12محمد هادی ماهرکارشناس ارشد حسابداریدستیار سردبیر
13جواد جعفریکارشناس حسابداریدستیار تحریریه
14محمد حسن کشاورزیکارشناس حسابداریدستیار تحریریه
15سحر زارعکارشناس ارشد حسابداریسایر همکاران
16محمد منفرد مهارلوئیکارشناس ارشد حسابداریسایر همکاران
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-9-12 12:05        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ