اسراف

امان از این دنیا و چرخش
همش باید نصیحت باشه قدش
عجب دارم ز خلق آدمیت 
برون کرده حواسم را ز خلقت 
همیشه در مسیر ابر و باد است
گهی افراط ، گه تفریط کار است
به خوردن آنچنان مسرف نماید
که سر در درگه درمان نماید
ز خشم وشهوتش میزان نباشد
ز شادی و غمش هجران نباشد
کنون دانش گه ما داده فرمان
بگویم شعری با اسراف عنوان
عزیزان با عمل اقدام آید
نه با شهر و سخن اسراف شاید
قناعت ثروتی بی حد و حصر است
گمانم این سخن آیین حق است
 

                                                                           محمد حسن کشاورزی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1389-10-7 10:29        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ