منشي هاي دفتر

28ajmmc.gif]نام و نام خانوادگي:سركار خانم فرجی

تحصيلات:كارشناس ارشد مديريت

تلفن:2337896-0711

bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]

28ajmmc.gif]نام و نام خانوادگي:آقاي عباس مرادي

تحصيلات:ديپلم

تلفن:2300050-0711

bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]bd14752_.gif]

شرح وظايف:

121tt8w.gif]برقرارکردن ارتباط تلفني براي سرپرست مربوط 

 121tt8w.gif]پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-6 13:36        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ