نام ونام خانوادگي:علی فرهانیان 86.gif]

شرح وظايف مسئول دفتر معاونت توسعه مديريت و منابع دانشگاه:

    121tt8w.gif] دريافت نامه ها، اوراق، پرونده‌ها وساير مکاتبات رسيده به حوزه محل خدمت و ثبت  

    121tt8w.gif]   تفکيک و توزيع نامه‌ها و گزارشات و ساير مکاتبات بين افراد واحد مربوطه و پيگيري‌کردن آنها

       121tt8w.gif]     انجام اقدامات لازم در زمينه نگهداري و بايگاني کردن پرونده‌ها، اوراق، نامه ها و گزارشات وساير اسناد و مدارک واحد مربوطه در محل‌هاي مخصوص

         121tt8w.gif]  تنظيم ليست متقاضيان ملاقات با سرپرست مربوط و تعيين ساعات ملاقات براي آنها

           121tt8w.gif]   ابلاغ دستورات صادره سرپرست مربوطه به اشخاص و مؤسسات ذيربط و واحدهاي تابعه بر حسب خط مشي تعيين شده و درصورت لزوم پيگيري آنها

             121tt8w.gif]   تنظيم اوقات جلسات و کميسيونهايي که در دفتر سرپرست مربوطه تشکيل مي‌شود و مطلّع ساختن مقامات يا افراد شرکت کننده در جلسه

               121tt8w.gif] پاسخگويي به مراجعين و راهنمايي آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات انجام درخواست‌هاي متقاضيان و مراجعه کنندگان که تقاضاي آنان بدون ملاقات با مقام ذيربط امکان پذير است.

                            121tt8w.gif]  مرتب نمودن نامه ها و گزارشاتي که مقام رياست بايد ملاحظه و امضاء نمايند واعاده آنها به قسمت مربوطه

                      121tt8w.gif]  تهيه پيش نويس برخي از نامه ها و گزارشات و جدول‌هاي مختلف

              121tt8w.gif]    تهيه و تنظيم گزارشات لازم پيرامون مطالب و وقايع مهم روزانه جهت ارائه به سرپرست مربوط

         121tt8w.gif]     آماده کردن سوابق و پرونده‌هاي مربوط به کميسيون‌ها و جلسات و سمينارها براي اطلاع و مطالعه قبلي سرپرست

 121tt8w.gif]    انجام ساير وظايف مربوط به شغل

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1392-9-6 13:34        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ